IT-Arkitektur

VÅR IT-ARKITEKTUR TJÄNST

Våra IT-arkitekter hjälper er organisation att optimera sitt IT-landskap och fatta komplexa beslut med ett djupare perspektiv på hur saker fungerar.

Vi är övertygade om att ert IT-landskap fungerar mer effektivt med en flexibel och hållbar IT-arkitektur. Därför erbjuder vi en tjänst som innefattar optimering av organisationens processer, information och data, system och applikationer, säkerhet, kommunikation och infrastruktur.

Våra IT-arkitekter har många års erfarenhet av små och stora organisationer. De är vana vid att arbeta från idé till förvaltning, skickliga i flera tekniker och plattformar, och älskar att kommunicera och dokumentera sitt arbete.

Vi erbjuder IT-arkitekttjänster inom följande discipliner:
- Enterprise arkitektur
- Lösningsarkitektur
- Informationsarkitektur
- Dataarkitektur
- Integrationsarkitektur
- Systemarkitektur
- Säkerhetsarkitektur
- Molnarkitektur
- Infrastrukturarkitektur

FAST PRIS

Fast pris hos oss (ITeGAMAX) innebär att du betalar ett fast timpris oavsett vilken av våra resurser utför arbetet.
Alla våra tjänster har samma pris per timme.
Pris per timme: 1 450 kr exkl. moms.

GARANTI

Till alla våra leveranser lämnar vi ut garanti som ett frivilligt åtagande för oss.
Vår garanti betyder att vi (ITeGAMAX) ansvarar för att leveransen fungerar under garantitiden.

Total fakturerade belopp Garanti tid
Från 0 Kr - 1 000 000 kr 1 år
Från 1 000 001 Kr - 5 000 000 kr 2 år
Från 5 000 001 Kr - 10 000 000 kr 4 år
Från 10 000 001 Kr - 100 000 000 kr 5 år

Garantin gäller inte för fel i leveranser, produkter eller tjänster som vi (ITeGAMAX) inte är ansvariga för. Garantin gäller inte för ändringar i leveranser, produkter eller tjänster som vi (ITeGAMAX) inte har godkänt. Garantin gäller inte heller vid externa faktorer som negativt påverkar våra (ITeGAMAXs) leveranser, produkter eller tjänster.

BLI KUND HOS OSS IDAG!

Bli kund hos oss och få tillgång till våra produkter och tjänster som effektivt möter dina krav och behov.

Skicka ett mail till oss. Berätta gärna vad du vill ha hjälp med.
E-postadress: sales@itegamax.se

IT-Arkitektur

RELATED PAGES

BLI PARTNER

Vi erbjuder ett partnerskap där du kan generera intäkter genom att hjälpa dina kunder att effektivisera sitt IT-landskap, automatisera delar av sin verksamhet och minska kostnaderna.