Juridiskt information

INGA GARANTIER

INFORMATIONEN PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. ITeGAMAX AB ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIG GENTEMOT NÅGON PART ELLER FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER ANDRA FÖLJDSKADOR SOM INTRÄFFAT TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER NÅGON ANNAN LÄNKAD SIDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UTEBLIVEN VINST, DRIFTSTÖRNINGAR, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER DATA PÅ DITT INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM ELLER ANNAT SYSTEM, ÄVEN OM VI HAR MEDDELATS UTTRYCKLIGEN OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ.

INSKICKAT MATERIAL

Allt inskickat material via denna webbtjänst inte anses vara konfidentiell eller skyddad information. Genom att skicka in information eller material ger du ITeGAMAX AB obegränsad och oåterkallelig rätt att använda, kopiera, visa, utföra, ändra, överföra och distribuera materialet eller informationen, och du godkänner även att ITeGAMAX AB fritt får använda alla idéer, begrepp, kunskaper och tekniker som du av någon anledning skickar till oss. Undantag gäller för supportärende, offertförfrågan information och material, som ITeGAMAX AB får tillgång till från en kund eller blivande kund, ska behandlas med sekretess och tillhör kunden.

OFFERT

- Offert som ITeGAMAX AB lämnat gäller, såvida inget annat är överenskommet, gentemot Kunden under 30 dagar räknat från offertdatum. Företagets tidsinsats för att förutsättningslöst diskutera och planera en uppdragsuppläggning debiteras endast om uppdraget kommer till stånd, såvida annat inte överenskommits.
- Vid offert efter anmodan som förutsätter särskilda resursinsatser eller anlitande av underleverantör ska Kunden aviseras, för det fall ITeGAMAX AB avser att begära ersättning för offertarbetet eller underleverantörs krav vid utebliven beställning. Kunden ska inom 10 dagar räknat från aviseringsdatum meddela ITeGAMAX AB om villkoren godtas.
- Accept av offert ska, om ITeGAMAX AB kräver det, ske skriftligen.

SKICKA FEEDBACK

Frågor, kommentarer och förfrågningar avseende denna policy är välkomna och ska ställas till ITeGAMAX AB via e-post: info@itegamax.se

Senast uppdaterad: 2023-07-25

Juridiskt information

RELATED PAGES

BLI PARTNER

Vi erbjuder ett partnerskap där du kan generera intäkter genom att hjälpa dina kunder att effektivisera sitt IT-landskap, automatisera delar av sin verksamhet och minska kostnaderna.