ITeGAMAX Varumärke


När du hänvisar till ITeGAMAXs varumärke och namnen på ITeGAMAXs produkter och tjänster, följ dessa ITeGAMAX varumärkes- och varumärkesriktlinjer.

ITEGAMAXS VARUMÄRKES- OCH VARUMÄRKESRIKTLINJER

Du får använda ITeGAMAXs varumärken i text enbart för att hänvisa till och / eller länka till ITeGAMAXs produkter och tjänster och i enlighet med villkoren i dessa riktlinjer.

DU FÅR INTE:

- använda ITeGAMAX-logotyper, logotyper, ikoner, handelsklänning eller andra delar av ITeGAMAXs förpackning, webbplatser eller material såvida inte särskilt tillåtet enligt dessa riktlinjer eller andra tillämpliga riktlinjer;
- använd varumärken mer framträdande än ditt produkt- eller tjänstnamn;
- använd varumärkena på marknadsföringsvaror som du säljer eller distribuerar (som t-shirts, muggar, bland osv.);
- använda varumärkena i namnet på ditt företag, produkt, tjänst, app, domännamn, sociala mediekonto eller annat erbjudande (med undantag för seminarier och konferenser, som omfattas av riktlinjerna för publikationer, seminarier och konferenser;
- ändra, animera eller förvränga varumärkena eller kombinera dem med andra symboler, ord, bilder eller mönster eller införliva dem i en tagline eller slogan;
- göra eller säga något eller använd varumärkena på ett sätt som innebär anslutning till, eller sponsring, godkännande eller godkännande av ITeGAMAX AB för dina produkter eller tjänster;
- använda varumärken på något sätt som strider mot dessa riktlinjer och / eller riktlinjerna för publikationer, seminarier och konferenser.

PUBLIKATIONER, SEMINARIER OCH KONFERENSER

Du kan hänvisa till ITeGAMAXs produkter, tjänster och teknologinamn på omslaget till tidskrifter och i titeln på seminarier och konferenser i enlighet med riktlinjerna för publikationer, seminarier och konferenser.

Om din föreslagna användning faller utanför dessa riktlinjer eller de varumärkesspecifika riktlinjer som är kopplade till ovan är användningen inte tillåten om du inte söker godkännande från ITeGAMAX AB.

KONTAKT

Frågor, kommentarer och förfrågningar avseende våra varumärkesriktlinjer är välkomna och ska ställas till: info@itegamax.se

Senast uppdaterad: 2023-07-25

ITeGAMAX Varumärke

RELATED PAGES

BLI PARTNER

Vi erbjuder ett partnerskap där du kan generera intäkter genom att hjälpa dina kunder att effektivisera sitt IT-landskap, automatisera delar av sin verksamhet och minska kostnaderna.