Business Automation

VÅR BUSINESS AUTOMATION TJÄNST

Genom att automatisera den dagliga verksamheten kan ditt företag erbjuda konsekventa och stabilare tjänster till en lägre kostnad.

Vår automatiseringstjänst hjälper ditt företag att minska arbetstiden, bli effektivare och mindre personberoende.

Vår tjänst "Business Automation" består huvudsakligen av tre teknologier:
- Robotic Process Automation (RPA)
- Artificiell Intelligens (AI)
- Maskininlärningssystem (ML)
Vi kombinerar alla dessa tre teknologier för att skräddarsy automationslösningar som ökar verksamhetens flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet.

Vår tjänst omfattar förutom mjukvara och hårdvara även förstudier, kartläggning, design, utveckling, testning, implementering och support.

FAST PRIS

Fast pris hos oss (ITeGAMAX) innebär att du betalar ett fast timpris oavsett vilken av våra resurser utför arbetet.
Alla våra tjänster har samma pris per timme.
Pris per timme: 1 450 kr exkl. moms.

GARANTI

Till alla våra leveranser lämnar vi ut garanti som ett frivilligt åtagande för oss.
Vår garanti betyder att vi (ITeGAMAX) ansvarar för att leveransen fungerar under garantitiden.

Total fakturerade belopp Garanti tid
Från 0 Kr - 1 000 000 kr 1 år
Från 1 000 001 Kr - 5 000 000 kr 2 år
Från 5 000 001 Kr - 10 000 000 kr 4 år
Från 10 000 001 Kr - 100 000 000 kr 5 år

Garantin gäller inte för fel i leveranser, produkter eller tjänster som vi (ITeGAMAX) inte är ansvariga för. Garantin gäller inte för ändringar i leveranser, produkter eller tjänster som vi (ITeGAMAX) inte har godkänt. Garantin gäller inte heller vid externa faktorer som negativt påverkar våra (ITeGAMAXs) leveranser, produkter eller tjänster.

BLI KUND HOS OSS IDAG!

Bli kund hos oss och få tillgång till våra produkter och tjänster som effektivt möter dina krav och behov.

Skicka ett mail till oss. Berätta gärna vad du vill ha hjälp med.
E-postadress: sales@itegamax.se

Business Automation

RELATED PAGES

BLI PARTNER

Vi erbjuder ett partnerskap där du kan generera intäkter genom att hjälpa dina kunder att effektivisera sitt IT-landskap, automatisera delar av sin verksamhet och minska kostnaderna.