Cloud Transformation

VÅR MOLNET TRANSFORMATIONS TJÄNST

Molntransformationsprocessen innebär att affärsdata, applikationer, infrastruktur och annan beroende hårdvara och mjukvara överförs till molnet.

Vi är vana att arbeta i AWS, GCP och Azure som är världens tre största molntjänstleverantörer.
Oavsett om din organisation påbörjar sin molntransformationsresa eller är i ett tidigt skede kan vi vara motorn som behövs för att slutföra arbetet.

Vår tjänst erbjuder både molntransformation och molnmigrering och består huvudsakligen av följande området:
- Kartläggning
- Molntransformation och migrationsstrategi
- Kostnadsberäkning
- Anpassning av mål och strategier
- Val av rätt molnvärdplattform
- Molnsäkerhet och efterlevnad
- Arkitektur och design
- Genomförande
- Övervakning och optimering
- Support och dokumentation
- Utbildning (om kunden önskar detta)

Låt oss hjälpa er organisation med molntransformationsresan. Vi har flera års erfarenhet och har gått igenom denna resa med våra kunder redan.

FAST PRIS

Fast pris hos oss (ITeGAMAX) innebär att du betalar ett fast timpris oavsett vilken av våra resurser utför arbetet.
Alla våra tjänster har samma pris per timme.
Pris per timme: 1 450 kr exkl. moms.

GARANTI

Till alla våra leveranser lämnar vi ut garanti som ett frivilligt åtagande för oss.
Vår garanti betyder att vi (ITeGAMAX) ansvarar för att leveransen fungerar under garantitiden.

Total fakturerade belopp Garanti tid
Från 0 Kr - 1 000 000 kr 1 år
Från 1 000 001 Kr - 5 000 000 kr 2 år
Från 5 000 001 Kr - 10 000 000 kr 4 år
Från 10 000 001 Kr - 100 000 000 kr 5 år

Garantin gäller inte för fel i leveranser, produkter eller tjänster som vi (ITeGAMAX) inte är ansvariga för. Garantin gäller inte för ändringar i leveranser, produkter eller tjänster som vi (ITeGAMAX) inte har godkänt. Garantin gäller inte heller vid externa faktorer som negativt påverkar våra (ITeGAMAXs) leveranser, produkter eller tjänster.

BLI KUND HOS OSS IDAG!

Bli kund hos oss och få tillgång till våra produkter och tjänster som effektivt möter dina krav och behov.

Skicka ett mail till oss. Berätta gärna vad du vill ha hjälp med.
E-postadress: sales@itegamax.se

Cloud Transformation

RELATED PAGES

BLI PARTNER

Vi erbjuder ett partnerskap där du kan generera intäkter genom att hjälpa dina kunder att effektivisera sitt IT-landskap, automatisera delar av sin verksamhet och minska kostnaderna.